• Email:thampv@gmail.com
  • Hotline:0919 27 78 63
Gói 1
50.000 đ

Mô tả 1.... 50000k

Mô tả 2... 50000k

Mô tả 3... 50000k

Gói 2
100.000 đ

Mô tả 1....

Mô tả 2...

Mô tả 3...

Gói 3
200.000 đ

Mô tả 1....

Mô tả 2...

Mô tả 3...

Gói 4
500.000 đ

Mô tả 1....

Mô tả 2...

Mô tả 3...


Chính sách dịch vụ


Bước 1: Từ mà hình chính của ứng dụng, chọn "Nạp tiền dịch vụ"
Bước 2: Chọn "Dịch vụ cần dùng/ Chọn dịch vụ"
Bước 3: Chọn loại dịch vụ muốn gia hạn/ nạp tiền vào tài khoản
Bước 4: Nhập số tài khoản và chọn số tiền Bước 5: Chọn nguồn tiền và xác nhận thanh toán